Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:45
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 946,00 11 624,00
6,2%
14 052,00
20,9%
12 661,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 172,00 1 211,00
3,3%
1 687,00
39,3%
1 335,00
-20,9%
Zysk (strata) brutto 765,00 1 208,00
57,9%
1 680,00
39,1%
1 626,00
-3,2%
Zysk (strata) netto 499,00 944,00
89,2%
1 401,00
48,4%
1 333,00
-4,9%
Amortyzacja 20,00 17,00
-15,0%
18,00
5,9%
17,00
-5,6%
Aktywa 32 400,00 35 256,00
8,8%
36 827,00
4,5%
35 454,00
-3,7%
Kapitał własny 24 097,00 25 041,00
3,9%
24 542,00
-2,0%
25 874,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 2,64
3,9%
2,58
-2,0%
2,72
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,10
86,8%
0,15
48,5%
0,14
-4,8%