Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 03:05
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 087,00 11 484,00
-36,5%
13 697,00
19,3%
12 128,00
-11,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 759,00 1 983,00
-28,1%
2 966,00
49,6%
1 841,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 2 906,00 2 134,00
-26,6%
3 315,00
55,3%
1 954,00
-41,1%
Zysk (strata) netto 2 387,00 1 728,00
-27,6%
2 828,00
63,7%
1 582,00
-44,1%
Amortyzacja 20,00 20,00
0,0%
18,00
-10,0%
14,00
-22,2%
Aktywa 44 376,00 43 571,00
-1,8%
48 205,00
10,6%
48 145,00
-0,1%
Kapitał własny 31 260,00 32 988,00
5,5%
35 816,00
8,6%
37 398,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,29 3,47
5,5%
3,77
8,6%
3,94
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,18
-27,5%
0,30
63,7%
0,17
-44,0%