Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:12
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 661,00 12 184,00
-3,8%
20 204,00
65,8%
19 435,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 335,00 1 293,00
-3,1%
1 445,00
11,8%
1 626,00
12,5%
Zysk (strata) brutto 1 626,00 1 291,00
-20,6%
1 429,00
10,7%
1 646,00
15,2%
Zysk (strata) netto 1 333,00 990,00
-25,7%
1 128,00
13,9%
1 385,00
22,8%
Amortyzacja 17,00 17,00
0,0%
24,00
41,2%
19,00
-20,8%
Aktywa 35 454,00 35 693,00
0,7%
46 220,00
29,5%
47 379,00
2,5%
Kapitał własny 25 874,00 26 324,00
1,7%
27 452,00
4,3%
26 747,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,72 2,77
1,7%
2,89
4,3%
2,82
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,10
-25,7%
0,12
14,4%
0,15
22,7%