Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 09:17
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 491,00 51 946,00
7,1%
84 191,00
62,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 238,00 1 121,00
371,0%
3 447,00
207,5%
Zysk (strata) brutto 21,00 859,00
3 990,5%
2 753,00
220,5%
Zysk (strata) netto 8,00 805,00
9 962,5%
2 753,00
242,0%
Amortyzacja 1 366,00 1 374,00
0,6%
1 345,00
-2,1%
Aktywa 189 042,00 198 453,00
5,0%
220 613,00
11,2%
Kapitał własny 121 482,00 122 287,00
0,7%
125 040,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,50 3,52
0,7%
3,60
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,08
243,5%