Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 20:40
kontakt
ESKIMOS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 539,00 35 653,00
-5,0%
20 769,00
-41,7%
29 635,00
42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 080,00 528,00
---
-431,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) brutto -3 180,00 1 759,00
---
-877,00
---
-795,00
---
Zysk (strata) netto -3 180,00 1 759,00
---
-877,00
---
-795,00
---
Amortyzacja 0,00 1 178,00
---
1 071,00
-9,1%
932,00
-13,0%
Aktywa 188 164,00 73 629,00
-60,9%
41 920,00
-43,1%
42 971,00
2,5%
Kapitał własny 11 917,00 7 287,00
-38,9%
-28 307,00
---
-77 386,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,35
-38,8%
-1,37
---
-3,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,08
---
-0,04
---
-0,04
---