Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:26
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 218,00 15 721,00
53,9%
23 634,00
50,3%
17 460,00
-26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 338,00 340,00
0,6%
624,00
83,5%
1 611,00
158,2%
Zysk (strata) brutto -685,00 37,00
---
162,00
337,8%
1 454,00
797,5%
Zysk (strata) netto -685,00 37,00
---
162,00
337,8%
1 454,00
797,5%
Amortyzacja 504,00 466,00
-7,5%
473,00
1,5%
465,00
-1,7%
Aktywa 41 920,00 55 741,00
33,0%
48 389,00
-13,2%
43 027,00
-11,1%
Kapitał własny -28 307,00 -28 270,00
---
-76 591,00
---
-75 137,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,37 -1,37
---
-3,71
---
-3,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,00
---
0,01
300,0%
0,07
775,0%