Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 11:24
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 634,00 17 460,00
-26,1%
12 175,00
-30,3%
21 913,00
80,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 624,00 1 611,00
158,2%
-1 725,00
---
1 287,00
---
Zysk (strata) brutto 162,00 1 454,00
797,5%
-2 249,00
---
938,00
---
Zysk (strata) netto 162,00 1 454,00
797,5%
-2 249,00
---
938,00
---
Amortyzacja 473,00 465,00
-1,7%
467,00
0,4%
0,00
---
Aktywa 48 389,00 43 027,00
-11,1%
42 971,00
-0,1%
54 323,00
26,4%
Kapitał własny -76 591,00 -75 137,00
---
-77 386,00
---
-76 448,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,71 -3,64
---
-3,74
---
-3,70
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,07
775,0%
-0,11
---
0,04
---