Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.26, godz. 22:58
kontakt
IDMSA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 369,00 1 368,00
270,7%
1 368,00
0,0%
1 368,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 500,00 544,00
-87,9%
544,00
0,0%
234,00
-57,0%
Zysk (strata) brutto 7 519,00 -1 748,00
---
-1 748,00
---
-2 523,00
---
Zysk (strata) netto 7 519,00 -1 748,00
---
-1 748,00
---
-2 523,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 436,00 5 745,00
5,7%
5 745,00
0,0%
5 656,00
-1,5%
Kapitał własny 2 227,00 478,00
-78,5%
478,00
0,0%
-297,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,01
-78,0%
0,01
0,0%
0,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,04
---
-0,04
---
-0,04
---