Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 10:38
kontakt
IDMSA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 305,00 171,00
-43,9%
288,00
68,4%
132,00
-54,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -630,00 2 962,00
---
185,00
-93,8%
437,00
136,2%
Zysk (strata) brutto -2 360,00 3 091,00
---
187,00
-94,0%
-821,00
---
Zysk (strata) netto -2 360,00 3 091,00
---
187,00
-94,0%
-821,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 383,00 3 113,00
-42,2%
5 876,00
88,8%
3 536,00
-39,8%
Kapitał własny -74 738,00 -2 203,00
---
2 413,00
---
-291,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -22,60 -0,05
---
0,05
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,71 0,07
---
0,00
-94,3%
-0,02
---