Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 08:40
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52,00 1 028,00
1 876,9%
55,00
-94,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -365,00 724,00
---
-278,00
---
Zysk (strata) brutto -3 019,00 1 084,00
---
-670,00
---
Zysk (strata) netto -3 019,00 1 084,00
---
-670,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 639,00 5 745,00
57,9%
4 755,00
-17,2%
Kapitał własny -607,00 478,00
---
-1 042,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,02
---
-0,02
---