Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 11:38
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16,00 52,00
225,0%
1 028,00
1 876,9%
55,00
-94,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 304,00 -365,00
---
414,00
---
-278,00
---
Zysk (strata) brutto -1 633,00 -3 019,00
---
309,00
---
-670,00
---
Zysk (strata) netto -1 633,00 -3 019,00
---
309,00
---
-670,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 876,00 3 639,00
-38,1%
5 656,00
55,4%
4 755,00
-15,9%
Kapitał własny 2 413,00 -607,00
---
-297,00
---
-1 042,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,01
---
-0,01
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,07
---
0,01
---
-0,02
---