Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 03:47
kontakt
OEX
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 372,00 4 386,00
-18,4%
5 415,00
23,5%
5 415,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 009,00 -2 129,00
---
-2 681,00
---
-2 681,00
---
Zysk (strata) brutto 36 676,00 14 093,00
-61,6%
2 575,00
-81,7%
2 575,00
0,0%
Zysk (strata) netto 32 504,00 13 288,00
-59,1%
3 441,00
-74,1%
3 441,00
0,0%
Amortyzacja 561,00 528,00
-5,9%
593,00
12,3%
593,00
0,0%
Aktywa 154 143,00 145 135,00
-5,8%
153 587,00
5,8%
153 587,00
0,0%
Kapitał własny 138 305,00 134 034,00
-3,1%
133 092,00
-0,7%
133 092,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,31 16,78
-3,1%
17,58
4,8%
17,58
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,07 1,66
-59,1%
0,46
-72,6%
0,46
0,0%