Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 10:22
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 121,00 1 122,00
0,1%
1 122,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -327,00 -623,00
---
-403,00
---
Zysk (strata) brutto 100 173,00 20 531,00
-79,5%
493,00
-97,6%
Zysk (strata) netto 81 074,00 20 024,00
-75,3%
344,00
-98,3%
Amortyzacja 154,00 152,00
-1,3%
104,00
-31,6%
Aktywa 238 487,00 212 468,00
-10,9%
198 966,00
-6,4%
Kapitał własny 214 167,00 194 166,00
-9,3%
194 509,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,30 25,65
-9,3%
25,70
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,71 2,65
-75,3%
0,04
-98,3%