Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 23:59
kontakt
OEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 603,00 1 121,00
-30,1%
1 122,00
0,1%
1 122,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 243,00 -327,00
---
-623,00
---
-403,00
---
Zysk (strata) brutto -9 022,00 100 173,00
---
20 531,00
-79,5%
493,00
-97,6%
Zysk (strata) netto -7 580,00 81 074,00
---
20 024,00
-75,3%
344,00
-98,3%
Amortyzacja 167,00 154,00
-7,8%
152,00
-1,3%
104,00
-31,6%
Aktywa 153 587,00 238 487,00
55,3%
212 468,00
-10,9%
198 966,00
-6,4%
Kapitał własny 133 092,00 214 167,00
60,9%
194 166,00
-9,3%
194 509,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,58 28,30
60,9%
25,65
-9,3%
25,70
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,00 10,71
---
2,65
-75,3%
0,04
-98,3%