Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:27
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63 409,00 61 888,00
-2,4%
56 973,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -687,00
---
-2 308,00
---
Zysk (strata) brutto -458,00 -852,00
---
-2 943,00
---
Zysk (strata) netto -458,00 -1 873,00
---
-2 943,00
---
Amortyzacja 1 577,00 1 577,00
0,0%
1 629,00
3,3%
Aktywa 124 246,00 120 911,00
-2,7%
123 194,00
1,9%
Kapitał własny 4 982,00 3 109,00
-37,6%
166,00
-94,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,09
-37,7%
0,00
-94,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,06
---
-0,09
---