Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:54
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 115,00 34 293,00
-14,5%
50 307,00
46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 736,00 -13 447,00
---
-843,00
---
Zysk (strata) brutto -6 937,00 -13 591,00
---
-1 249,00
---
Zysk (strata) netto -6 921,00 -12 930,00
---
-1 249,00
---
Amortyzacja 1 632,00 1 618,00
-0,9%
1 597,00
-1,3%
Aktywa 122 964,00 131 162,00
6,7%
127 318,00
-2,9%
Kapitał własny 17 479,00 4 549,00
-74,0%
3 300,00
-27,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,13
-74,0%
0,10
-27,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,38
---
-0,04
---