Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:42
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 167,00 63 409,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 871,00 -11,00
---
Zysk (strata) brutto 1 742,00 -458,00
---
Zysk (strata) netto 2 139,00 -458,00
---
Amortyzacja 1 574,00 1 577,00
0,2%
Aktywa 119 919,00 124 246,00
3,6%
Kapitał własny 5 439,00 4 982,00
-8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,15
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,01
---