Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 18:47
kontakt
EMCINSMED
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 133 637,00 138 372,00
3,5%
151 699,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 042,00 3 143,00
---
5 609,00
78,5%
Zysk (strata) brutto -4 537,00 1 689,00
---
1 473,00
-12,8%
Zysk (strata) netto -3 617,00 715,00
---
746,00
4,3%
Amortyzacja 6 783,00 6 911,00
1,9%
7 083,00
2,5%
Aktywa 387 994,00 394 436,00
1,7%
413 561,00
4,8%
Kapitał własny 177 491,00 178 863,00
0,8%
179 609,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,28 4,32
0,8%
4,33
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,02
---
0,02
5,9%