Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 13:25
kontakt
EMCINSMED
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 200 381,00 206 142,00
2,9%
260 161,00
26,2%
272 009,00
4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -695,00 2 089,00
---
241,00
-88,5%
101,00
-58,1%
Zysk (strata) brutto -4 254,00 -2 694,00
---
-350,00
---
-2 848,00
---
Zysk (strata) netto -4 927,00 -4 364,00
---
-789,00
---
-2 902,00
---
Amortyzacja 10 431,00 10 226,00
-2,0%
12 128,00
18,6%
13 694,00
12,9%
Aktywa 316 192,00 376 467,00
19,1%
372 719,00
-1,0%
394 436,00
5,8%
Kapitał własny 100 004,00 104 947,00
4,9%
177 997,00
69,6%
178 863,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,53 4,73
-37,2%
8,02
69,6%
4,32
-46,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,20
---
-0,04
---
-0,07
---