Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 12:25
kontakt
EMCINSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 098,00 51 618,00
3,0%
52 956,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 085,00 -3 181,00
---
-301,00
---
Zysk (strata) brutto -4 328,00 -4 274,00
---
-1 514,00
---
Zysk (strata) netto -4 328,00 -4 274,00
---
-1 514,00
---
Amortyzacja 1 989,00 2 107,00
5,9%
2 426,00
15,1%
Aktywa 261 349,00 262 499,00
0,4%
269 722,00
2,8%
Kapitał własny 151 012,00 146 738,00
-2,8%
145 224,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,64 3,54
-2,9%
3,50
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
-0,04
---