Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:14
kontakt
EMCINSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 926,00 47 005,00
2,3%
50 098,00
6,6%
51 618,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 422,00 -2 482,00
---
-4 085,00
---
-3 181,00
---
Zysk (strata) brutto -1 684,00 -1 753,00
---
-4 328,00
---
-4 274,00
---
Zysk (strata) netto -1 684,00 -1 753,00
---
-4 328,00
---
-4 274,00
---
Amortyzacja 2 189,00 1 971,00
-10,0%
1 989,00
0,9%
2 107,00
5,9%
Aktywa 263 430,00 272 101,00
3,3%
261 349,00
-4,0%
262 499,00
0,4%
Kapitał własny 157 093,00 155 340,00
-1,1%
151 012,00
-2,8%
146 738,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,08 7,00
-1,1%
3,64
-48,0%
3,54
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---
-0,10
---
-0,10
---