Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 17:28
kontakt
EMCINSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 248,00 61 569,00
3,9%
61 815,00
0,4%
65 914,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 662,00 -1 587,00
---
-2 045,00
---
-2 350,00
---
Zysk (strata) brutto -3 972,00 -2 783,00
---
4 768,00
---
-6 814,00
---
Zysk (strata) netto -3 972,00 -2 783,00
---
4 768,00
---
-6 814,00
---
Amortyzacja 2 090,00 2 705,00
29,4%
2 352,00
-13,0%
2 436,00
3,6%
Aktywa 294 655,00 291 205,00
-1,2%
291 400,00
0,1%
303 250,00
4,1%
Kapitał własny 138 147,00 135 364,00
-2,0%
140 132,00
3,5%
133 318,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,33 3,27
-2,0%
3,38
3,5%
3,22
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,07
---
0,12
---
-0,16
---