Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 02:56
kontakt
LENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 388,00 45 106,00
31,2%
39 689,00
-12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 773,00 4 119,00
132,3%
4 225,00
2,6%
Zysk (strata) brutto 2 061,00 3 832,00
85,9%
4 053,00
5,8%
Zysk (strata) netto 1 636,00 3 425,00
109,4%
3 127,00
-8,7%
Amortyzacja 1 478,00 1 477,00
-0,1%
1 598,00
8,2%
Aktywa 126 496,00 139 517,00
10,3%
144 140,00
3,3%
Kapitał własny 97 116,00 100 914,00
3,9%
104 041,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,90 4,06
3,9%
4,18
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,14
109,1%
0,13
-8,7%