Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 05:02
kontakt
WIELTON
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 852 411,00 741 469,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 706,00 55 309,00
26,5%
Zysk (strata) brutto 48 254,00 42 804,00
-11,3%
Zysk (strata) netto 40 528,00 30 865,00
-23,8%
Amortyzacja 19 050,00 17 648,00
-7,4%
Aktywa 2 126 899,00 2 195 009,00
3,2%
Kapitał własny 582 565,00 616 074,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,65 10,20
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,51
-23,8%