Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:39
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 395 814,00 402 604,00
1,7%
418 926,00
4,1%
462 039,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 795,00 13 778,00
-46,6%
8 673,00
-37,1%
22 608,00
160,7%
Zysk (strata) brutto 20 585,00 9 044,00
-56,1%
2 247,00
-75,2%
24 708,00
999,6%
Zysk (strata) netto 16 070,00 6 777,00
-57,8%
1 558,00
-77,0%
20 369,00
1 207,4%
Amortyzacja 7 597,00 7 937,00
4,5%
7 984,00
0,6%
7 559,00
-5,3%
Aktywa 1 212 409,00 1 247 065,00
2,9%
1 270 094,00
1,8%
1 445 799,00
13,8%
Kapitał własny 367 210,00 369 960,00
0,7%
372 898,00
0,8%
392 570,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,08 6,13
0,8%
6,18
0,8%
6,50
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,11
-57,9%
0,03
-76,8%
0,34
1 196,2%