Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:15
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 219 854,00 329 023,00
49,7%
395 814,00
20,3%
402 604,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 651,00 16 577,00
55,6%
25 795,00
55,6%
13 778,00
-46,6%
Zysk (strata) brutto 10 703,00 15 839,00
48,0%
20 585,00
30,0%
9 044,00
-56,1%
Zysk (strata) netto 10 429,00 12 303,00
18,0%
16 070,00
30,6%
6 777,00
-57,8%
Amortyzacja 6 887,00 7 124,00
3,4%
7 597,00
6,6%
7 937,00
4,5%
Aktywa 1 031 680,00 1 108 421,00
7,4%
1 212 409,00
9,4%
1 247 065,00
2,9%
Kapitał własny 351 113,00 360 010,00
2,5%
367 210,00
2,0%
369 960,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82 5,96
2,5%
6,08
2,0%
6,13
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,20
17,9%
0,27
30,4%
0,11
-57,9%