Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:57
kontakt
KOMPUTRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 373 778,00 388 733,00
4,0%
511 094,00
31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 946,00 4 155,00
-30,1%
9 760,00
134,9%
Zysk (strata) brutto 3 749,00 2 139,00
-42,9%
8 221,00
284,3%
Zysk (strata) netto 2 334,00 1 470,00
-37,0%
5 804,00
294,8%
Amortyzacja 3 460,00 3 320,00
-4,0%
6 061,00
82,6%
Aktywa 432 548,00 437 927,00
1,2%
435 028,00
-0,7%
Kapitał własny 78 509,00 79 979,00
1,9%
85 783,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,02 8,17
1,9%
8,76
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,15
-37,0%
0,59
295,3%