Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 12:23
kontakt
DEVELIA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 735,00 165 509,00
1 794,8%
86 582,00
-47,7%
86 582,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 508,00 17 994,00
---
-19 708,00
---
-19 708,00
---
Zysk (strata) brutto 226 425,00 103 745,00
-54,2%
154 865,00
49,3%
154 865,00
0,0%
Zysk (strata) netto 227 280,00 100 287,00
-55,9%
158 687,00
58,2%
158 687,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 025 752,00 2 180 048,00
7,6%
2 435 622,00
11,7%
2 435 622,00
0,0%
Kapitał własny 1 175 315,00 1 067 741,00
-9,2%
1 091 189,00
2,2%
1 091 189,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,39
-9,1%
2,44
2,2%
2,44
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,22
-55,9%
0,36
58,5%
0,36
0,0%