Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:05
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 920,00 121 908,00
1 128,9%
43 601,00
-64,2%
171 730,00
293,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 005,00 19 816,00
---
-1 822,00
---
19 829,00
---
Zysk (strata) brutto -118 514,00 49 765,00
---
53 980,00
8,5%
23 563,00
-56,3%
Zysk (strata) netto -87 643,00 46 092,00
---
54 195,00
17,6%
19 854,00
-63,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 935 886,00 1 965 332,00
1,5%
2 180 048,00
10,9%
2 079 862,00
-4,6%
Kapitał własny 1 043 538,00 1 089 630,00
4,4%
1 067 741,00
-2,0%
1 087 594,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,33 2,44
4,4%
2,39
-2,0%
2,43
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 0,10
---
0,12
17,5%
0,04
-63,6%