Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 11:13
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 937,00 443 820,00
1 547,6%
443 820,00
0,0%
153 407,00
-65,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 547,00 143 046,00
---
143 046,00
0,0%
40 162,00
-71,9%
Zysk (strata) brutto 1 895,00 161 357,00
8 414,9%
161 357,00
0,0%
44 606,00
-72,4%
Zysk (strata) netto 3 281,00 134 730,00
4 006,4%
134 730,00
0,0%
36 590,00
-72,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 584 318,00 2 485 987,00
-3,8%
2 485 987,00
0,0%
2 706 669,00
8,9%
Kapitał własny 1 096 484,00 1 228 017,00
12,0%
1 228 017,00
0,0%
1 266 506,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,45 2,74
12,0%
2,74
0,0%
2,83
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,30
4 200,0%
0,30
0,0%
0,08
-72,8%