Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 22:23
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-312023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 140 389,00 140 389,00
0,0%
140 389,00
0,0%
131 410,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 133,00 14 133,00
0,0%
14 133,00
0,0%
9 706,00
-31,3%
Zysk (strata) brutto 11 634,00 11 634,00
0,0%
11 634,00
0,0%
7 990,00
-31,3%
Zysk (strata) netto 9 327,00 9 327,00
0,0%
9 327,00
0,0%
6 215,00
-33,4%
Amortyzacja 1 122,00 1 122,00
0,0%
1 122,00
0,0%
1 132,00
0,9%
Aktywa 221 235,00 221 235,00
0,0%
221 235,00
0,0%
223 430,00
1,0%
Kapitał własny 106 478,00 106 478,00
0,0%
106 478,00
0,0%
112 693,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,48 17,48
0,0%
17,48
0,0%
18,50
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,53
0,0%
1,53
0,0%
1,02
-33,4%