Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 07:48
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 100 152,00 127 261,00
27,1%
127 814,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 126,00 5 708,00
82,6%
7 634,00
33,7%
Zysk (strata) brutto 2 265,00 3 101,00
36,9%
5 476,00
76,6%
Zysk (strata) netto 1 760,00 2 469,00
40,3%
4 324,00
75,1%
Amortyzacja 1 059,00 1 089,00
2,8%
1 078,00
-1,0%
Aktywa 229 061,00 209 786,00
-8,4%
193 899,00
-7,6%
Kapitał własny 87 600,00 87 754,00
0,2%
92 078,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,38 14,40
0,2%
15,12
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,40
40,1%
0,71
75,3%