Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:31
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 80 423,00 113 748,00
41,4%
94 870,00
-16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 796,00 3 471,00
24,1%
2 401,00
-30,8%
Zysk (strata) brutto 3 030,00 2 764,00
-8,8%
2 249,00
-18,6%
Zysk (strata) netto 2 363,00 2 304,00
-2,5%
1 695,00
-26,4%
Amortyzacja 1 056,00 1 064,00
0,8%
1 144,00
7,5%
Aktywa 196 001,00 197 731,00
0,9%
203 554,00
2,9%
Kapitał własny 82 749,00 82 739,00
-0,0%
84 435,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,58 13,58
-0,0%
13,86
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,38
-2,6%
0,28
-26,5%