Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 20:27
kontakt
ZUE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 357 787,00 332 237,00
-7,1%
334 020,00
0,5%
491 895,00
47,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 532,00 1 830,00
-27,7%
6 537,00
257,2%
4 488,00
-31,3%
Zysk (strata) brutto 2 220,00 1 772,00
-20,2%
9 809,00
453,6%
6 272,00
-36,1%
Zysk (strata) netto 1 494,00 1 107,00
-25,9%
8 038,00
626,1%
4 509,00
-43,9%
Amortyzacja 6 606,00 6 054,00
-8,4%
6 619,00
9,3%
6 835,00
3,3%
Aktywa 473 906,00 508 959,00
7,4%
531 337,00
4,4%
610 178,00
14,8%
Kapitał własny 150 725,00 154 764,00
2,7%
170 712,00
10,3%
175 518,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,54 6,72
2,7%
7,41
10,3%
7,62
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-26,2%
0,35
627,1%
0,20
-43,8%