Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 05:26
kontakt
IPOPEMA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 390,00 55 667,00
66,7%
60 384,00
8,5%
60 384,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 796,00 14 106,00
685,4%
9 178,00
-34,9%
9 178,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 83,00 14 266,00
17 088,0%
10 772,00
-24,5%
10 772,00
0,0%
Zysk (strata) netto 213,00 11 326,00
5 217,4%
9 454,00
-16,5%
9 454,00
0,0%
Amortyzacja 1 194,00 971,00
-18,7%
824,00
-15,1%
824,00
0,0%
Aktywa 207 097,00 494 270,00
138,7%
337 672,00
-31,7%
337 672,00
0,0%
Kapitał własny 56 533,00 67 789,00
19,9%
66 166,00
-2,4%
66 166,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,89 2,26
19,9%
2,21
-2,4%
2,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,38
5 300,0%
0,32
-16,4%
0,32
0,0%