Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:13
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 505,00 14 032,00
-9,5%
10 219,00
-27,2%
12 863,00
25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 096,00 2 159,00
3,0%
-1 256,00
---
1 134,00
---
Zysk (strata) brutto 5 534,00 -230,00
---
-54,00
---
2 194,00
---
Zysk (strata) netto 5 197,00 -343,00
---
38,00
---
1 792,00
4 615,8%
Amortyzacja 178,00 214,00
20,2%
216,00
0,9%
222,00
2,8%
Aktywa 337 672,00 1 264 758,00
274,6%
238 598,00
-81,1%
235 740,00
-1,2%
Kapitał własny 66 166,00 65 823,00
-0,5%
56 581,00
-14,0%
58 373,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,21 2,20
-0,5%
1,89
-14,1%
1,95
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,01
---
0,00
---
0,06
5 900,0%