Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 17:44
kontakt
EUROCASH
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 398 596,00 26 281 431,00
3,5%
30 857 665,00
17,4%
32 451 963,00
5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 231 715,00 97 530,00
-57,9%
403 731,00
314,0%
435 994,00
8,0%
Zysk (strata) brutto 89 206,00 -940,00
---
182 588,00
---
194 996,00
6,8%
Zysk (strata) netto 43 095,00 -113 572,00
---
67 110,00
---
99 202,00
47,8%
Amortyzacja 553 511,00 610 632,00
10,3%
596 570,00
-2,3%
629 535,00
5,5%
Aktywa 8 065 789,00 8 487 299,00
5,2%
8 669 823,00
2,2%
9 056 279,00
4,5%
Kapitał własny 916 407,00 699 121,00
-23,7%
710 224,00
1,6%
799 683,00
12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,58 5,02
-23,7%
5,10
1,6%
5,75
12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 -0,82
---
0,48
---
0,71
47,9%