Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:36
kontakt
EUROCASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 754 966,00 4 911 303,00
3,3%
4 656 867,00
-5,2%
4 262 286,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 952,00 46 899,00
14,5%
69 864,00
49,0%
-9 319,00
---
Zysk (strata) brutto 124 097,00 6 136,00
-95,1%
13 410,00
118,5%
-48 210,00
---
Zysk (strata) netto 118 407,00 6 917,00
-94,2%
9 419,00
36,2%
-47 907,00
---
Amortyzacja 72 669,00 77 402,00
6,5%
73 768,00
-4,7%
72 649,00
-1,5%
Aktywa 7 017 767,00 6 756 962,00
-3,7%
7 149 680,00
5,8%
6 795 855,00
-4,9%
Kapitał własny 1 514 487,00 1 518 449,00
0,3%
1 537 684,00
1,3%
1 494 392,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,88 10,91
0,3%
11,05
1,3%
10,74
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,05
-94,1%
0,07
36,0%
-0,34
---