Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 15:15
kontakt
EUROCASH
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 362 609,00 12 362 609,00
0,0%
14 366 655,00
16,2%
15 967 238,00
11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91 673,00 -91 673,00
---
106 139,00
---
126 296,00
19,0%
Zysk (strata) brutto -132 946,00 -132 946,00
---
12 604,00
---
22 786,00
80,8%
Zysk (strata) netto -167 854,00 -167 854,00
---
-36 601,00
---
-13 307,00
---
Amortyzacja 294 261,00 294 261,00
0,0%
301 202,00
2,4%
308 066,00
2,3%
Aktywa 8 195 104,00 8 195 104,00
0,0%
8 669 414,00
5,8%
8 832 737,00
1,9%
Kapitał własny 683 145,00 683 145,00
0,0%
648 943,00
-5,0%
699 198,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,91 4,91
0,0%
4,66
-5,0%
5,02
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,21 -1,21
---
-0,26
---
-0,10
---