Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:36
kontakt
EUROCASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 965 176,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 347,00
Zysk (strata) brutto 75 216,00
Zysk (strata) netto 66 176,00
Amortyzacja 72 649,00
Aktywa 6 366 184,00
Kapitał własny 1 192 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,57
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48