Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 15:54
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 359,00 56 849,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 501,00 2 915,00
481,8%
Zysk (strata) brutto 407,00 2 526,00
520,6%
Zysk (strata) netto 306,00 1 991,00
550,7%
Amortyzacja 307,00 252,00
-17,9%
Aktywa 71 215,00 85 305,00
19,8%
Kapitał własny 5 640,00 9 632,00
70,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 5,54
70,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 1,15
551,1%