Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 23:20
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 110 637,00 63 922,00
-42,2%
65 333,00
2,2%
61 348,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 332,00 2 929,00
-32,4%
3 765,00
28,5%
4 195,00
11,4%
Zysk (strata) brutto 4 031,00 2 540,00
-37,0%
2 862,00
12,7%
3 292,00
15,0%
Zysk (strata) netto 3 154,00 2 003,00
-36,5%
2 028,00
1,2%
2 377,00
17,2%
Amortyzacja 339,00 252,00
-25,7%
288,00
14,3%
288,00
0,0%
Aktywa 148 690,00 100 618,00
-32,3%
97 231,00
-3,4%
79 863,00
-17,9%
Kapitał własny 7 987,00 9 990,00
25,1%
12 019,00
20,3%
12 009,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,60 5,75
25,1%
6,92
20,3%
6,92
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,82 1,15
-36,5%
1,17
1,2%
1,17
0,0%