Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:34
kontakt
SWISSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 606,00 9 350,00
-2,7%
9 983,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 381,00 -522,00
---
-520,00
---
Zysk (strata) brutto 147,00 -825,00
---
-779,00
---
Zysk (strata) netto 179,00 -794,00
---
-748,00
---
Amortyzacja 1 458,00 1 477,00
1,3%
1 435,00
-2,8%
Aktywa 75 588,00 76 063,00
0,6%
74 577,00
-2,0%
Kapitał własny 17 519,00 17 110,00
-2,3%
16 541,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,86 2,80
-2,3%
2,70
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,13
---
-0,12
---