Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:05
kontakt
SWISSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 240,00 9 092,00
10,3%
9 606,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -532,00 -709,00
---
381,00
---
Zysk (strata) brutto -838,00 -985,00
---
147,00
---
Zysk (strata) netto -807,00 -954,00
---
179,00
---
Amortyzacja 1 542,00 1 488,00
-3,5%
1 458,00
-2,0%
Aktywa 77 884,00 76 573,00
-1,7%
75 588,00
-1,3%
Kapitał własny 17 820,00 16 789,00
-5,8%
17 519,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 2,74
-5,8%
2,86
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,16
---
0,03
---