Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 13:07
kontakt
KGL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 392 373,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 640,00
Zysk (strata) brutto 15 303,00
Zysk (strata) netto 12 178,00
Amortyzacja 18 621,00
Aktywa 278 696,00
Kapitał własny 123 321,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,23
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,70