Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 08:21
kontakt
KGL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 392 373,00 379 964,00
-3,2%
575 836,00
51,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 640,00 22 575,00
21,1%
11 472,00
-49,2%
Zysk (strata) brutto 15 304,00 14 770,00
-3,5%
7 046,00
-52,3%
Zysk (strata) netto 12 183,00 11 182,00
-8,2%
5 246,00
-53,1%
Amortyzacja 18 621,00 22 157,00
19,0%
25 742,00
16,2%
Aktywa 278 696,00 347 462,00
24,7%
416 338,00
19,8%
Kapitał własny 123 321,00 131 741,00
6,8%
134 142,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,23 18,62
8,1%
18,96
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,58
-7,2%
0,74
-53,1%