Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 08:27
kontakt
KGL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 202 584,00 183 740,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 615,00 11 632,00
35,0%
Zysk (strata) brutto 7 232,00 7 637,00
5,6%
Zysk (strata) netto 5 720,00 5 752,00
0,6%
Amortyzacja 8 681,00 10 741,00
23,7%
Aktywa 288 378,00 302 276,00
4,8%
Kapitał własny 117 147,00 126 637,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,36 17,69
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,5%