Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 16:57
kontakt
KGL
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 199 388,00 183 740,00
-7,8%
277 176,00
50,9%
349 543,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 895,00 11 632,00
30,8%
10 489,00
-9,8%
5 714,00
-45,5%
Zysk (strata) brutto 7 631,00 7 637,00
0,1%
9 745,00
27,6%
-2 399,00
---
Zysk (strata) netto 6 037,00 5 750,00
-4,8%
8 021,00
39,5%
-1 914,00
---
Amortyzacja 7 667,00 10 741,00
40,1%
12 655,00
17,8%
13 636,00
7,8%
Aktywa 276 418,00 302 276,00
9,4%
402 927,00
33,3%
417 637,00
3,7%
Kapitał własny 110 185,00 126 636,00
14,9%
137 273,00
8,4%
132 227,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,39 17,69
14,9%
19,40
9,7%
18,68
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,80
-4,7%
1,13
41,1%
-0,27
---