Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:03
kontakt
KGL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98 557,00 129 106,00
31,0%
148 070,00
14,7%
149 620,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 878,00 5 687,00
16,6%
4 803,00
-15,5%
578,00
-88,0%
Zysk (strata) brutto 2 522,00 3 879,00
53,8%
5 867,00
51,3%
-2 077,00
---
Zysk (strata) netto 1 408,00 3 100,00
120,2%
4 921,00
58,7%
-1 772,00
---
Amortyzacja 5 799,00 6 315,00
8,9%
6 340,00
0,4%
6 439,00
1,6%
Aktywa 347 462,00 369 582,00
6,4%
402 927,00
9,0%
408 290,00
1,3%
Kapitał własny 131 741,00 134 849,00
2,4%
137 274,00
1,8%
135 502,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,48 18,92
2,4%
19,26
1,8%
19,01
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,44
120,8%
0,69
58,6%
-0,25
---