Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 22:09
kontakt
FERRO
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 831 048,00 935 494,00
12,6%
935 494,00
0,0%
788 058,00
-15,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106 608,00 105 617,00
-0,9%
105 617,00
0,0%
100 126,00
-5,2%
Zysk (strata) brutto 110 038,00 78 783,00
-28,4%
78 783,00
0,0%
82 807,00
5,1%
Zysk (strata) netto 107 820,00 65 423,00
-39,3%
65 423,00
0,0%
67 030,00
2,5%
Amortyzacja 12 869,00 15 107,00
17,4%
15 107,00
0,0%
17 708,00
17,2%
Aktywa 711 445,00 755 440,00
6,2%
755 440,00
0,0%
768 897,00
1,8%
Kapitał własny 386 358,00 438 944,00
13,6%
438 944,00
0,0%
451 148,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,19 20,66
13,6%
20,66
0,0%
21,24
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,08 3,08
-39,3%
3,08
0,0%
3,16
2,4%