Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 23:29
kontakt
FERRO
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 404 224,00 457 959,00
13,3%
457 959,00
0,0%
369 165,00
-19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 279,00 24 643,00
15,8%
24 643,00
0,0%
23 938,00
-2,9%
Zysk (strata) brutto 50 871,00 63 676,00
25,2%
63 676,00
0,0%
71 388,00
12,1%
Zysk (strata) netto 64 142,00 63 990,00
-0,2%
63 990,00
0,0%
67 307,00
5,2%
Amortyzacja 4 763,00 5 854,00
22,9%
5 854,00
0,0%
5 614,00
-4,1%
Aktywa 424 209,00 409 908,00
-3,4%
409 908,00
0,0%
411 819,00
0,5%
Kapitał własny 218 480,00 250 294,00
14,6%
250 294,00
0,0%
285 938,00
14,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28 11,78
14,6%
11,78
0,0%
13,46
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,02 3,01
-0,2%
3,01
0,0%
3,17
5,2%