Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:40
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 667,00 107 352,00
3,6%
103 119,00
-3,9%
124 091,00
20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 490,00 5 505,00
-15,2%
3 599,00
-34,6%
6 689,00
85,9%
Zysk (strata) brutto 21 485,00 3 810,00
-82,3%
20 273,00
432,1%
4 039,00
-80,1%
Zysk (strata) netto 39 450,00 2 930,00
-92,6%
17 825,00
508,4%
3 362,00
-81,1%
Amortyzacja 1 121,00 1 270,00
13,3%
1 355,00
6,7%
1 530,00
12,9%
Aktywa 439 956,00 420 349,00
-4,5%
424 209,00
0,9%
463 289,00
9,2%
Kapitał własny 197 634,00 200 564,00
1,5%
218 480,00
8,9%
221 842,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,30 9,44
1,5%
10,28
8,9%
10,44
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,86 0,14
-92,6%
0,84
508,0%
0,16
-81,2%