Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 05:22
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116 662,00 102 331,00
-12,3%
109 922,00
7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 813,00 3 169,00
-64,0%
7 664,00
141,8%
Zysk (strata) brutto 60 372,00 -3 331,00
---
5 521,00
---
Zysk (strata) netto 59 410,00 -3 090,00
---
3 960,00
---
Amortyzacja 1 635,00 1 107,00
-32,3%
1 430,00
29,2%
Aktywa 497 430,00 409 908,00
-17,6%
440 358,00
7,4%
Kapitał własny 253 484,00 250 294,00
-1,3%
254 254,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,93 11,78
-1,3%
11,97
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,80 -0,14
---
0,19
---