Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 20:51
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 107 352,00 103 119,00
-3,9%
124 091,00
20,3%
114 875,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 505,00 3 599,00
-34,6%
6 689,00
85,9%
5 972,00
-10,7%
Zysk (strata) brutto 3 810,00 20 273,00
432,1%
4 039,00
-80,1%
2 596,00
-35,7%
Zysk (strata) netto 2 930,00 17 825,00
508,4%
3 362,00
-81,1%
4 308,00
28,1%
Amortyzacja 1 270,00 1 355,00
6,7%
1 530,00
12,9%
1 582,00
3,4%
Aktywa 420 349,00 424 209,00
0,9%
463 289,00
9,2%
465 219,00
0,4%
Kapitał własny 200 564,00 218 480,00
8,9%
221 842,00
1,5%
194 074,00
-12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,44 10,28
8,9%
10,44
1,5%
9,14
-12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,84
508,0%
0,16
-81,2%
0,20
28,5%