Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 16:16
kontakt
ASSECOBS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 273 860,00 282 116,00
3,0%
307 432,00
9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 87 676,00 92 540,00
5,5%
94 583,00
2,2%
Zysk (strata) brutto 86 723,00 89 605,00
3,3%
93 625,00
4,5%
Zysk (strata) netto 73 439,00 76 406,00
4,0%
80 648,00
5,6%
Amortyzacja 24 507,00 25 288,00
3,2%
27 485,00
8,7%
Aktywa 422 641,00 440 428,00
4,2%
455 965,00
3,5%
Kapitał własny 316 105,00 331 952,00
5,0%
346 493,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,46 9,93
5,0%
10,37
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,20 2,29
4,0%
2,41
5,6%