Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 01:45
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 74 727,00 89 901,00
20,3%
77 031,00
-14,3%
78 099,00
1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 089,00 31 281,00
35,5%
21 035,00
-32,8%
20 505,00
-2,5%
Zysk (strata) brutto 22 217,00 31 080,00
39,9%
20 631,00
-33,6%
20 419,00
-1,0%
Zysk (strata) netto 18 751,00 28 937,00
54,3%
17 594,00
-39,2%
17 192,00
-2,3%
Amortyzacja 6 996,00 7 075,00
1,1%
7 379,00
4,3%
7 483,00
1,4%
Aktywa 433 908,00 455 965,00
5,1%
482 267,00
5,8%
423 900,00
-12,1%
Kapitał własny 316 827,00 346 493,00
9,4%
364 087,00
5,1%
311 311,00
-14,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,48 10,37
9,4%
10,90
5,1%
9,32
-14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,87
54,4%
0,53
-39,3%
0,51
-2,3%