Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:44
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 70 267,00 74 727,00
6,3%
89 901,00
20,3%
77 031,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 861,00 23 089,00
16,3%
31 281,00
35,5%
21 035,00
-32,8%
Zysk (strata) brutto 20 389,00 22 217,00
9,0%
31 080,00
39,9%
20 631,00
-33,6%
Zysk (strata) netto 16 606,00 18 751,00
12,9%
28 937,00
54,3%
17 594,00
-39,2%
Amortyzacja 7 034,00 6 996,00
-0,5%
7 075,00
1,1%
7 379,00
4,3%
Aktywa 415 232,00 433 908,00
4,5%
455 965,00
5,1%
482 267,00
5,8%
Kapitał własny 298 076,00 316 827,00
6,3%
346 493,00
9,4%
364 087,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,92 9,48
6,3%
10,37
9,4%
10,90
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,56
12,9%
0,87
54,4%
0,53
-39,3%