Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 13:59
kontakt
BETACOM
Roczne skonsolidowane
 2021-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 99 392,00 128 614,00
29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 811,00 1 380,00
---
Zysk (strata) brutto -3 489,00 1 628,00
---
Zysk (strata) netto -2 854,00 1 661,00
---
Amortyzacja 2 620,00 3 196,00
22,0%
Aktywa 42 010,00 55 738,00
32,7%
Kapitał własny 17 624,00 19 285,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,72 9,55
9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,41 0,82
---