Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 00:43
kontakt
BETACOM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-03-312020-03-312021-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 106 756,00 95 589,00
-10,5%
100 029,00
4,6%
128 613,00
28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 656,00 560,00
-66,2%
-2 906,00
---
1 217,00
---
Zysk (strata) brutto 1 449,00 656,00
-54,7%
-3 505,00
---
1 216,00
---
Zysk (strata) netto 1 131,00 478,00
-57,7%
-2 865,00
---
1 224,00
---
Amortyzacja 1 621,00 1 678,00
3,5%
1 731,00
3,2%
1 683,00
-2,8%
Aktywa 40 279,00 39 030,00
-3,1%
39 150,00
0,3%
49 869,00
27,4%
Kapitał własny 20 679,00 20 551,00
-0,6%
17 686,00
-13,9%
18 909,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,24 10,17
-0,6%
8,76
-13,9%
9,36
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,24
-57,7%
-1,42
---
0,61
---