Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 14:21
kontakt
BETACOM
Półroczne skonsolidowane
 2021-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 790,00 60 118,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 210,00 -1 635,00
---
Zysk (strata) brutto 1 072,00 -1 623,00
---
Zysk (strata) netto 1 192,00 -837,00
---
Amortyzacja 1 275,00 1 943,00
52,4%
Aktywa 54 723,00 54 706,00
-0,0%
Kapitał własny 18 816,00 17 721,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,32 8,77
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 -0,41
---