Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:08
kontakt
BETACOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 173,00 35 589,00
36,0%
33 083,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 519,00 614,00
18,3%
-54,00
---
Zysk (strata) brutto 449,00 635,00
41,4%
-57,00
---
Zysk (strata) netto 692,00 477,00
-31,1%
-68,00
---
Amortyzacja 424,00 406,00
-4,2%
432,00
6,4%
Aktywa 34 978,00 52 482,00
50,0%
45 942,00
-12,5%
Kapitał własny 18 377,00 18 854,00
2,6%
18 786,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,10 9,33
2,6%
9,30
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,24
-31,2%
-0,03
---