Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:05
kontakt
BAHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 471,00 1 806,00
-26,9%
1 715,00
-5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 478,00 33 137,00
2 142,0%
-1 909,00
---
Zysk (strata) brutto 1 324,00 28 158,00
2 026,7%
-2 025,00
---
Zysk (strata) netto 1 324,00 28 158,00
2 026,7%
-2 117,00
---
Amortyzacja 95,00 93,00
-2,1%
93,00
0,0%
Aktywa 106 163,00 92 009,00
-13,3%
90 581,00
-1,6%
Kapitał własny -76 624,00 -48 466,00
---
-50 583,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,84 -1,17
---
-1,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,68
2 018,8%
-0,05
---