Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 00:46
kontakt
MANYDEV
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 728,00 0,00
---
0,00
---
222,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 572,00 -83,00
---
-178,00
---
-2 652,00
---
Zysk (strata) brutto 571,00 -83,00
---
-182,00
---
-2 505,00
---
Zysk (strata) netto 571,00 -85,00
---
-182,00
---
-2 538,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 339,00 30,00
-91,2%
140,00
366,7%
2 186,00
1 461,4%
Kapitał własny 268,00 -33,00
---
-334,00
---
-541,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,05
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,03
---
-0,12
---