Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 16:58
kontakt
MANYDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 114,00 108,00
-5,3%
61,00
-43,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 -2 617,00
---
-97,00
---
Zysk (strata) brutto 78,00 -2 583,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) netto 78,00 -2 616,00
---
-99,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 457,00 2 186,00
-11,0%
2 095,00
-4,2%
Kapitał własny 2 264,00 -541,00
---
-640,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,12
---
-0,00
---