Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 14:54
kontakt
ATMGRUPA
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 223 874,00 223 874,00
0,0%
299 900,00
34,0%
233 972,00
-22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 844,00 26 844,00
0,0%
46 245,00
72,3%
36 762,00
-20,5%
Zysk (strata) brutto 31 718,00 31 718,00
0,0%
52 429,00
65,3%
37 039,00
-29,4%
Zysk (strata) netto 24 575,00 24 575,00
0,0%
43 841,00
78,4%
27 059,00
-38,3%
Amortyzacja 21 715,00 21 715,00
0,0%
18 176,00
-16,3%
24 555,00
35,1%
Aktywa 376 616,00 376 616,00
0,0%
391 427,00
3,9%
385 869,00
-1,4%
Kapitał własny 279 846,00 279 846,00
0,0%
300 432,00
7,4%
305 723,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,32 3,32
0,0%
3,56
7,3%
3,63
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,0%
0,52
78,1%
0,32
-38,3%