Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 01:30
kontakt
ATMGRUPA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 131 452,00 130 761,00
-0,5%
124 121,00
-5,1%
124 121,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 780,00 27 592,00
55,2%
34 700,00
25,8%
34 700,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 17 685,00 27 397,00
54,9%
34 544,00
26,1%
34 544,00
0,0%
Zysk (strata) netto 14 497,00 24 318,00
67,7%
29 794,00
22,5%
29 794,00
0,0%
Amortyzacja 7 316,00 3 274,00
-55,2%
8 058,00
146,1%
8 058,00
0,0%
Aktywa 249 502,00 257 618,00
3,3%
269 342,00
4,6%
269 342,00
0,0%
Kapitał własny 217 275,00 217 989,00
0,3%
225 870,00
3,6%
225 870,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,59
0,3%
2,68
3,6%
2,68
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,29
67,4%
0,35
22,6%
0,35
0,0%